Skaņas izolācija (in situ)


Fasādes skaņas izolācija


Trokšņa testēšana


Darba vides troksnis


Triecientrokšņa testēšana (in situ)


Telpu raksturojošo akustisko parametru testēšana


Iekārtu skaņas jaudas testēšana


Trokšņa izplatīšanās prognozes


Telpu raksturojošo akustisko parametru aprēķini un akustiskās  apdares projektēšana


Elektroakustisko iekārtu testēšana

Materiālu akustisko īpašību testēšana impedances caurulē

Autoceļu elementu akustisko parametru testēšana

  SIA " R & D Akustika “ dibināts 1993.gadā uz bijušās VAS “Radiotehnika” akustikas nodaļas bāzes, kura padomju laikā nodarbojās ar jaunu skaļruņu un akustisko sistēmu izstrādi, testēšanu un ieviešanu ražošanā VAS “Radiotehnika”. Uzņēmuma sertificētu ekspertu darbība saistīta ar telpu apskaņošanu, tehnisku konsultāciju sniegšanu akustikas nozarēs, plaša spektra akustisko mērījumiem, trokšņa izplatīšanās aprēķiniem, izvērtēšanu, samazināšanu,  un normēšanu.

  Papildus uzņēmums nodarbojas ar augstvērtīgu akustisko sistēmu konstruēšanu, izgatavošanu, mērīšanu un integrēšanu konkrētas telpas interjerā, veic elektroakustiso sistēmu komponentu kvalitatīvu remontu.

 SIA " R & D Akustika “ ir izveidota akreditēta akustiskā laboratorija , kuras rīcībā ir modernas trokšņa mērīšanai nepieciešamās iekārtas, kas regulāri tiek kalibrētas un uzturētas atbilstoši ISO LVS 17025 prasībām. Katru gadu iekārtu klāsts tiek paplašināts un modernizēts, kas ļauj SIA veikt lielākus un sarežģītākus darbus, kas saistīts ar vides trokšņa, telpu akustisko parametru, materiālu un to konstrukciju testēšanu. Tas ļauj SIA " R & D Akustika “ pašiem veikt pilnu akustisko parametru prognozēšanas, testēšanas un novērtēšanas pilnu ciklu jaunu akustisko projektu izstrādē vai rekonstrukcijā. SIA " R & D Akustika “ rīcībā ir pasaulē vienas no labākām telpu, būvakustikas konstrukciju raksturojošu parametru,  vides trokšņa un elektroakustiskās apskaņošanas akustisko parametru prognozēšanas datorprogrammām.

 
 
 

 

 
SIA "R&D Akustika", Krišjāņa Valdemāra 157, Rīga, LV-1013,
tālr./ fakss: +371 67815008; e-pasts: rd.akustika@apollo.lv