Skaņas izolācija (in situ)


Fasādes skaņas izolācija


Trokšņa testēšana


Darba vides troksnis


Triecientrokšņa testēšana (in situ)


Telpu raksturojošo akustisko parametru testēšana


Iekārtu skaņas jaudas testēšana


Trokšņa izplatīšanās prognozes


Telpu raksturojošo akustisko parametru aprēķini un akustiskās  apdares projektēšana


Elektroakustisko iekārtu testēšana

Materiālu akustisko īpašību testēšana impedances caurulē

Autoceļu elementu akustisko parametru testēšana

ADRESE:              SIA "R & D Akustika", Krišjāņa Valdemāra 157,

                       Rīga,  LV-1013, Latvija

 

Reģistr. Nr. :    LV 40103100457

 

P.V.N  Nr.:        LV 40103100457

 

BANKA:             AS “Luminor Bank”,

                       SWIFT: RIKO LV 2X,

                       Nr.:LV26 RIKO 0002010000851

 

TĀLR./FAKSS:        +371 67815008

 

E-pasts:            rd.akustika@apollo.lv

 

 

 
 
 

 

 
SIA "R&D Akustika", Krišjāņa Valdemāra 157, Rīga, LV-1013,
tālr./ fakss: +371 67815008; e-pasts: rd.akustika@apollo.lv