English                                                                                                            Latviski

 Latvijas Akustiķu apvienība

 Latvijas Republika,  LV - 1067,   Rīga, Kurzemes pr.3

  (Fax 371 67815008,  mob. t. 371 22076339) 

      LAA Details                                                                                                                                                                 LAA  Rekvizīti