Ivars Veits

Dr.-Ing. Ivars Veits, dzim. Liepājā, nodarbojies vairāk nekā 40 gadus ārzemju  pētniecības institūtos

 un rūpniecības uzņēmumos  ar sekojošiem jautājumiem:

 

                            ·        audioloģiju un medicīnisko akustiku (piem.: dzirdes aparātu attīstīšana), 

                            ·        elektroakustiku (piem.: elektretu un piezofoliju mikrofonu attīstīšana),

                            ·        hidroakustiku (piem.: elektroakustiska mērīšana un priekšmetu lokalizācija jūrā),

                            ·        celtniecības akustiku (piem.: būvakustiski mērījumi un attiecīgo standartu izstrādāšana),

                            ·        automašīnas akustiku (piem.: riepu radīto trokšņu samazināšana) un ar

                            ·        vispārējo trokšņu apkarošanu (piem.: aktīvā trokšņa samazināšana ar elektroakustiski radītu „anti“-skaņu).

 

 

Publicējis aptuveni 200 tehniski- zinātniskus rakstus par akustiskiem tematiem, to starpā arī  6 grāmatas ,

dažādās valodās. Lasījis lekcijas studentiem Vācijā, Meksikā,  Dienvid-Korejā.