Jānis Dundurs

(AML/RSU Aroda un vides medicīnas katedras docētājs)
tel. 25930974


 Kopš 1997 g Latvijas akustiķu apvienības biedrs,  piedalās Latvijas normatīvo dokumentu un
likumdošanas aktu izstrādāšanā akustikas un vibrācijas jomā. Kā daudzi citi apvienības biedri ietilpst arī VSIA "Latvijas standarts"

standartizācijas tehniskajā komitejas STK-17 " Akustika Mehāniskās vibrācijas un triecieni" sastāvā. Žurnāla "Latvijas

Akustiķu Apvienības Biļetens" redkolēģijas loceklis.